Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Whistleblowing

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Dne 1.8.2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.
ELITEX Nepomuk a.s., jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.
ELITEX Nepomuk a.s. jako povinný subjekt tímto dle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následují informace:

Oznámení podle Zákona je možné podat způsoby uvedenými níže:

a) Písemně

V listinné podobě v obálce s označením „whistleblowing“ na adresu:

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339
335 01 Nepomuk

b) Elektronicky

Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.
Elektronicky     přes portál anomymně, online: https://anonymne.online 

  • kód pro interní komunikaci: p3jeabpw
  • kód pro veřejnost: u8bahtmj

c) Ústně

Osobně (po domluvě termínu) na telefonu 371 591 111, kl. 109.

Je-li oznámení učiněno ústně, je příslušná osoba povinna se souhlasem oznamovatele pořídit písemný přepis.

Podáním oznámení jinými, než výše uvedenými způsoby, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele.
Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho příjetí a o výsledku posouzení vyrozumněn nejdéle do 3 měsíců na uvedenou adresu, pokud se tohoto práva předem nevzdal.
GDPR
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 budou osobní údaje týkající se oznámení vymazány nebo anonymizovány do dvou měsíců od ukončení prošetřování, jakmile bude oznámení prošetřeno.